Tabs
  1. ตรวจสอบ Username, Password ที่ได้รับพร้อมทั้งตรวจสอบชื่อ และอีเมล์แอดเดรสของท่าน
  2. เข้าใช้บริการโดยการกรอก Username, Password ในช่องว่างบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตามลำดับ
  3. หลังจากท่าน ล็อคอิน เข้าใช้บริการแล้ว ขอความร่วมมือ ท่านคลิกที่เมนู ตั้งค่า และเลือกเมนูย่อย รหัสผ่าน ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ แต่หากยังไม่ต้องการเปลี่ยน ให้กรอกรหัสผ่าน เดิมในช่อง รหัสผ่านเดิม : และข้ามไปกรอกอีเมล์แอดเดรสอื่นๆ ที่ท่านมีในช่อง ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ : เพื่อใช้สำหรับกรณีที่ท่านลืม ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ท่านโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล์แอด เดรสที่ท่านได้กรอกเอาไว้
Call Center : 1100